Obchodní podmínky

Abychom vám mohli kvalitně a efektivně poskytovat naše služby, nachystali jsme pro vás tyto obchodní podmínky. Ty nám pomáhají určit část obsahu kupních smluv které bychom jinak stěží podepisovali s každým kupujícím zvlášť. Přitom platí, že pokud obchodní podmínky stanoví něco jiného než smlouva, má smlouva vždy přednost. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2020.

Naše společnost:

Slovanské vlasy s.r.o.

IČO: 08979286

zastoupeny:
Veronikou Blahovou, jednatelkou

Evou Ševelovou, jednatelkou

Tel: 739767316603989587

Email: slovanskevlasy.info@gmail.com

Spisová značka: C 116530 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo: Vackova 1064/39, Královo Pole, 612 00 Brno

Nejsme plátci DPH

 

(dále jako „prodávající“)

V textu se dozvíte:

 1. Vysvětlení jednotlivých důležitých pojmů
 2. Jakým způsobem s námi smlouvu uzavíráte
 3. Jak nastavujeme ceny a jaké jsou platební podmínky
 4. Jakým způsobem vám bude naše zboží dodáno
 5. Jak postupovat, pokud bude dodané zboží vadné a jak uplatnit záruku
 6. Jak lze odstoupit od smlouvy
 7. Jakým způsobem chráníme a zpracováváme vaše osobní údaje
 8. Jakou máme provozní dobu
 9. Jak a kam je možné si navzájem doručovat
 10. Na koho se obrátit v případě sporu

 

 

 1. Důležité pojmy

 

Kupující – je ten, kdo si od nás kupuje naše zboží. Kupující může být buď spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel – je každý, kdo s námi uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo výkon svého povolání

Podnikatel – kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Platí, že pokud uvedete v objednávce s námi své identifikační číslo platí pro vás pravidla určená těmito obchodními podmínkami pro podnikatele.

Eshop  - je internetový obchod, provozovaný na našich internetových stránkách www.slovanskevlasy.cz.

 1. Uzavření smlouvy
  • Smlouvu s námi uzavíráte tak, že si v eshopu vložíte do košíku vybrané zboží, vyplníte potřebné fakturační a dodací údaje a potvrdíte odeslání objednávky. 3.5. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložili, abyste mohli vše řádně zkontrolovat.
  • Smlouvu je možné uzavřít také osobně, telefonicky či emailem, a to přímo s jedním z našich jednatelů Evou Ševelovou či Veronikou Blahovou. Obě naše jednatelky jsou oprávněny uzavírat smlouvy samostatně.
  • Uzavření smlouvy prodávající kupujícímu vždy potvrdí a připojí odkaz na naše aktuální veřejné obchodní podmínky.
  • V případě, že si kupující bude objednávat zboží v hodnotě přesahující částku 30.000 Kč, je nutná jeho registrace na našich stránkách. V opačném případě je registrace dobrovolná.(pzn. registrují se pouze velkoodběratelé na základě ič.)
  • Pokud není dohodnuto jinak požadujeme úhradu kupní ceny před převzetím našeho zboží. Pokud kupující požaduje poskytnutí specifických služeb. může být požadována záloha nebo obdobná platba.
  • Veškerá prezentace našeho zboží umístěna na našich webových stránkách je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy (internet, email, telefon) Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Cena za zboží a platební podmínky
  • Ceny za zboží jsou smluvní. V našem eshopu najdete vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou, kdy dojde k uvedení chybné ceny (viz 3.6). Ceny jsou konečné včetně dalších daní a poplatků s výjimkou poplatků za dopravné, dobírku a nákladů na komunikace prostředky na dálku (viz 2.7).
  • Nejsme plátci DPH.
  • Cenu za zboží a případné další náklady může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • v hotovosti na adrese prodávajícího na adrese Vackova 1064/39, Královo Pole, 612 00 Brno
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 292519970/0300 , vedený u společnosti  ČSOB    (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně platební kartou na adrese prodávajícího na adrese Vackova 1064/39, Královo Pole, 612 00 Brno
  • Prezentace našeho zboží v eshopu obsahuje informace o tomto zboží, a to včetně uvedení cen a nákladů na navrácení zboží. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou v eshopu zobrazeny. Tímto ovšem není omezena naše možnost uzavřít s kýmkoli smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Prezentace našeho zboží v eshopu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po časově určenou dobu. Uváděná původní cena znamená cenu zboží, za niž jsme předmětné zboží nabízeli bez zohlednění slevových akcí v eshopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž zobrazujeme vždy tu z cen, která lépe odráží cenovou hladinu daného výrobku na trhu. Případné slevy není možné kombinovat.
  • Mohou nastat případy, kdy nebude smlouva uzavřena, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu uvedenou omylem (tzv. chybná cena), a to přesto, že byla objednávka emailem potvrzena. V tomto případě vás o této skutečnosti budeme neprodleně informovat. Chybná cena je především ta, která je na první pohled nesprávná, chybí v ní nebo přebývá jedna či více cifer apod.
  • Vyhrazujeme si dále právo prohlásit kupní smlouvu za neplatnou, pokud při objednávce došlo ke zneužití osobních údajů, platební karty, slevového či dárkového poukazu apod. O tomto postupu Vás budeme informovat.
  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • V případě velmi specifických či objemných objednávek jsme oprávněni požadovat zálohu, o této skutečnosti vás vždy budeme informovat individuálně a předem.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu.
  • Ohledně platby na základě kupní smlouvy kupujícímu vystavíme fakturu. Tento vystavujeme po uhrazení ceny zboží a zašleme vám jej v elektronické podobě na vaši emailovou adresu.
  • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. Dodací podmínky
  • Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení.
  • Zboží vám dodáme včetně dokladů, které se na ně vztahuje.
  • Zprostředkováváme následující způsoby dodání, a to podle jejich aktuální dostupnosti, kapacity a dojezdových možností:
  • převzetí zboží na adrese prodávajícího na adrese Vackova 1064/39, Královo Pole, 612 00 Brno
  • Zásilkovna od 80 Kč
  • Česká pošta od 105 Kč
  • jiná doprava dle individuální dohody s kupujícím
  • Výše uvedené ceny jsou platné pro dodání na území České republiky. Pro distribuci mimo Českou republiku vás kontaktujeme individuálně.
  • Pro vyzvednutí zásilky můžete být smluvním partnerem – dopravcem vyzváni k předložení platného identifikačního průkazu.
  • Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na naši emailovou adresu slovanskevlasy.info@gmail.com. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů
  • V případě, že je způsob dopravy smluven individuálně na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit případné zvýšené náklady.
  • Vyhrazujeme si vlastnické právo k věci a kupující se ta stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 4. Práva z vadného plnění
  • Kupujícímu odpovídáme za to, že zboží nemá při převzetí vady, zejména odpovídáme za to, že:
  • zboží má vlastnosti, které byly ujednány a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
  • v dokladech nutných pro užívání věci nejsou vady
  • nebyla plněna jiná věc, než která byla sjednána
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada v případě, že ji prodávající způsobil porušením svojí povinnosti
  • Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetí věci. Stejný následek má, nepřevezme-li si kupující věc, i když mu s ní bylo umožněno nakládat.
  • Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže by byla způsobena porušením povinnosti prodávajícího.
  • Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
  • Zárukou za jakost poskytujeme pouze spotřebitelům a zavazujeme se jí, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
  • Záruční doba běží od odevzdání věci spotřebiteli; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
  • Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
  • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak, toto se však netýká případů, kdy:
  • bylo zboží prodáváno se slevou z důvodu vady, pro tuto vadu
  • bylo zboží opotřebeno běžným užíváním
  • bylo zboží prodáno jako použité či opotřebené, pro toto použití či opotřebení
  • to vyplývá z povahy věci
  • u spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
  • V případě, že byl ke zboží dodán dárek, bere spotřebitel na vědomí skutečnost, že v případě dárku nelze uplatnit právo z vady do 24 měsíců, ale pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel v tomto případě není oprávněn uplatnit právo z vadného plnění vůbec.
  • Je-li vzniklá vada podstatným porušením smlouvy máte právo na:
  • na odstranění vady dodáním nové bezvadné věci nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci a je-li to možné, můžete požadovat výměnu této výměnu součásti,
  • na odstranění vady opravou věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupení od smlouvy
  • To, jaké právo jste si zvolili, nám dejte vědět při oznámení vady, a nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu, pak již nebudete moci bez našeho souhlasu změnit. S výjimkou toho, pokud se vámi vybraná oprava ukáže jako neopravitelná.
  • Je-li vzniklá vada nepodstatným porušením smlouvy máte právo na:
  • odstranění vady, nebo
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat proto, že se vada vyskytla po opravě opakovaně, nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
  • Při dodání nové věci vrátí kupující na náklady prodávajícího původně dodané zboží (včetně veškerého dodaného příslušenství).
  • Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 5. Odstoupení od smlouvy
  • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta k odstoupení běží ode dne převzetí zboží,
  • Odstoupit od smlouvy ze strany spotřebitele je možné:
  • odesláním emailu vč. čísla objednávky na email slovanskevlasy.info@gmail.com
  • korespondenčně na adresu: Slovanské vlasy s.r.o., Vackova 1064/39, Královo Pole, 612 00 Brno
  • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů) zakoupené zboží, a to úplné, vč. příslušenství a pokud možno včetně originálního obalu.
  • V případě spotřebního zboží lze odstoupit od smlouvy pouze v případě, že dodáte zboží nepoškozené, nepoužité a v neporušeném originálním balení.
  • Spotřebitel prodávajícímu odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku toho, že s ním bylo nakládáno nesprávně a v rozporu s jeho vlastnostmi. Prodávající je v tomto případě oprávněn si jednostranně započíst svůj nárok na náhradu vzniklé škodě proti nároku kupujícího na zaplacení kupní ceny.
  • Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu do 14 dní od odstoupení od smlouvy, kupní cenu ovšem není povinen vrátit dříve, než mu bude vráceno zboží. Kupní cena bude vrácena stejným způsobem, jakým byly přijata, pokud kupující nezvolí jinou variantu.
  • Kupující bere na vědomí, že v případě, že je ke zboží dodán dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, a dojde-li k odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva přestává být účinnou a kupující je povinen se zbožím vrátit také poskytnuté dárky. Pokud se tak nestane, je prodávající oprávněn požadovat po spotřebiteli případné bezdůvodné obohacení.
  • Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  • Podnikatel není oprávněn od smlouvy odstoupit s výjimkou, kdy by došlo k podstatnému porušení smlouvy ze strany prodávajícího.
  • V případě zjevné chyby v ceně (viz 7), jsme oprávněni od smlouvy odstoupit do 14 dní od jejího uzavření. Tuto skutečnost jsme vám povinni oznámit.
 6. Ochrana a zpracování osobních údajů
  • V souvislosti s vyřízením vašich objednávek musíme zpracovávat a přechovávat vaše osobní údaje. V této souvislosti si vás dovolujeme odkázat na dokument Zásady ochrany osobních údajů.
 7. Provozní doba
  • Naše provozní doba je dle předchozí domluvy ( telefonicky, emailem)
 8. Doručování
  • Kupujícímu je doručováno na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce případně v jeho uživatelském profilu
  • Nám můžete doručovat na naši elektronickou adresu: info@gmail.com, případně poštou na adresu sídla: Slovanské vlasy s.r.o., Vackova 1064/39, Královo Pole, 612 00 Brno.
 9. Vyřizování stížností a případné spory
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy: slovanskevlasy.info@gmail.com. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám následně zašleme na vaši elektronickou adresu.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smluv a nebude možné je vyřešit mimosoudně, budou řešeny výhradně podle práva České republiky s výjimkou mezinárodních smluv a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.